Skip to Navigation

Academia

Nutricia Academia - Stärker sjukvård genom utbildning och kunskapsutbyte

Nutricia erbjuder ett antal olika utbildningar i klinisk nutrition för läkare, dietister, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Nutricia Academia syftar till att öka medvetenhet om, och identifiering av, förhållanden där kliniska nutrition är en del av patientens vård. Nutricia Academia erbjuder evidensbaserad utbildning och är ett forum för vetenskapligt och kliniska nätverk.

Läs mer om de olika aktuella utbildningsmöjligeheterna.