Skip to Navigation

Nutricia Academia kursutbud

Skräddarsydda utbildningar

Nutricia anordnar kontinuerligt utbildningstillfällen tillsammans med externa föreläsare, anpassade efter sjukvårdspersonalens behov och efterfrågan. Nutricia strävar hela tiden efter att hålla utbildningarna så aktuella och relevanta som möjligt. Kontakta din produktspecialist om önskan finns att skapa en utbildning anpassad efter era behov eller för mer information om utbildningar och föreläsningstillfällen som hålls i din region.

Exempel på utbildningar:

• Trycksår
• Dysfagi
• Protein- och näringsbehov
• NutriAction – utbildning inom undernäring