Skip to Navigation

Barndietistdagar

Nutricias Barndietistdagar 2-3 oktober 2017 (kurs genomförd, nästa kurs hålls år 2019)

För dig som är erfaren barndietist på barnklinik, barnmottagning, inom habilitering eller barnhälsovård erbjuder vi vartannat år, udda årtal, en två-dagars fördjupningskurs med aktuella ämnen. Föreläsare är i första hand barndietister och barnläkarspecialister. Kursen syftar till erfarenhetsutbyte och uppdatering inom klinisk nutritionsbehandling för olika terapiområden. 

Här nedan är en sammanfattning av den första kursdagen på Barndietistdagarna 2017, skriven av Sara Ask, Leg. Dietist.

I början av oktober anordnade Nutricia Barndietistdagarna för 9:nde gången i ordningen. 70 barndietister från hela landet hade samlats för att utbyta erfarenheter och lyssna till föreläsningar. Temat för den första dagen var allergi och först ut var Agneta Jansson Roth och Jenny Sedelius, båda leg dietister vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. De föreläste om Kostbehandling vid Eosinofil Esofagit hos barn, en diagnos som hittills varit rätt okänd.
   Den andra föreläsningen hölls av Peta Hill, reg dietitian, verksam i Amsterdam, som pratade under rubriken Clinical practice for milk reintroduction in cow's milk allergic children. Efteråt följde en intressant diskussion om hur vi gör i Sverige, och vikten av att följa upp allergiska barn för att se om allergin vuxit bort
   Dagens tredje föreläsning hölls av Frida Fåk Hållénius, docent vid Institutionen för Livsmedelsteknik i Lund. Hennes föreläsning hade namnet Hur kan vi använda kostens inverkan på tarmfloran för att må bättre? och innehöll mycket praktisk fakta.
   Dagen avslutades med workshops om teori och praktik bakom mixad mat i sonden samt om amning och specialkost.

 

Klicka på länkarna nedan för att ta del av längre sammanfattningar av respektive föreläsning

Kostbehandling vid eosinofil esofagit

Clinical practice for milk reintroduction in cow's milk allergic children

Hur kan vi använda kostens inverkan på tarmfloran för att må bättre?