Skip to Navigation

Decemberdagen 2017

Inbjudan till Nutricias utbildningsdag för dietister.

Göteborg 7 december.

Under förmiddagen får vi mer kunskap om hur och när nutritionsbedömningen kan användas med hjälp av biokemiska prov. Vidare får vi fördjupa oss i diabetespatienten som vi träffar i många olika situationer i vården - hur ska vi tänka kring dessa patienters nutrition? Under eftermiddagen får vi lära oss mer om hur vi kan utveckla kommunikationen med våra patienter och deras anhöriga.

Anmälan: www.optikonf.se/decemberdagen2017

senast den 21 november.

 

Till inbjudan och program!