Skip to Navigation

Kompass - Komjölksproteinallergi i praktiken

 

KOMPASS är en Lipuscertifierad utbildning som riktar sig till barnläkare på kliniker och barnmedicinska mottagningar i öppen och slutenvård, distriktsläkare med ansvar för BVC, allergisjuksköterskor, barndietister med erfarenhet av allergi samt multiprofessionella team från allergimottagning

Här får du möjlighet att diskutera diagnostik och handläggning av barn med olika typer av födoämnesöverkänslighet och symtompresentationer. Fortbildningens patientfall innefattar födoämnesöverkänslighetsreaktioner som är vanliga på landets barnmottagningar, men även nyligen identifierade allergiska tillstånd som FPIES och eosinofil esofagit.

I anslutning till patientfallen kommer vi även diskutera högaktuella ämnen som nya diagnostiska metoder, kostråd och toleransinduktion. Deltagarna arbetar i mindre grupper där fallen utvecklas stegvis med ny information och nya frågeställningar. Varje patientfall diskuteras sedan gemensamt med hela gruppen och förankras i teori och kortare föreläsningar med hjälp av kursens handledare. 

 

KOMPASS i Skövde 16 maj 2018

KOMPASS – PÅ KURS MOT SYMPTOMFRIHET
Välkommen att ta del av det senaste inom ämnet komjölksallergi och diskutera matallergirelaterad problematik tillsammans med dina kollegor och handledarna Anna Winberg och Robert Saalman.

Datum: 16 maj 2018
Tid: 8:30-16:30
Plats: Skövde
Lokal: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Inbjudna föreläsare:

Anna Winberg, Barnallergolog Norrlands Universitetssjukhus.
Robert Saalman, Docent, Överläkare vid sektionen Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och nutrition, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Information och inbjudan: klicka här 

Anmälan: klicka här