Skip to Navigation

Kompass - Komjölksproteinallergi i praktiken

Lipuscertifierad utbildning som riktar sig till läkare och dietister som kommer i kontakt med patienter drabbade av komjölksproteinallergi. Kompass är en utbildning med övervägande gruppdiskussioner kring verklighetsbaserade patientfall. Deltagarna arbetar i mindre grupper där fallen utvecklas stegvis med ny information och nya frågeställningar. Varje patientfall diskuteras sedan gemensamt med hela gruppen och förankras i teori och kortare föreläsningar med hjälp av kursens handledare. Utbildningsmaterialet består av sex patientfall som täcker utredning, diagnostik och behandling av komjölksproteinallergi. Här får du diskutera handläggning av komjölksproteinallergiska barn med IgE och icke IgEmedierade symtom från övre och nedre GI, hud och andningsvägar som manifesteras som t.ex. atopisk dermatit, urtikaria, astma, eosinofil esofagit och FPIES.

 

KOMPASS i Göteborg 11 Maj 2016

Se kursinformation och anmälan HÄR!