Skip to Navigation

Intensivkurs i Barndietetik

Nutricia erbjuder en grundläggande tvådagarskurs för dig som i ditt arbete utreder och behandlar barn. Kursen erbjuder en översiktlig genomgång av näringsbehov och tillväxt hos friska och sjuka barn, samt principerna för kostbehandling vid olika tillstånd som t.ex. födoämnesallergi, hjärtsjukdom, mag-tarmsjukdom och neuropsykiatriskt funktionshinder. Utbildningen är delvis patientfallsbaserad. Erfarna barndietister och barnläkare föreläser inom varje ämnesområde. Praktiska moment ingår i form av workshops.

Intensivkursen riktar sig till dig som är:

• erfaren dietist, barnläkare eller allmänläkare med behov av uppdatering inom ämnesområdet barnnutrition
• läkare under specialistutbildning barn
• ny i din roll som barndietist
• primärvårdsdietist med barn som ny patientgrupp

Datum:      
Plats:          
Anmälan: