Skip to Navigation

Medicinsk nutrition

About Nutricia - Nurse

Nutrition och sjukdomar

Medicinsk nutrition kan användas som ett komplement till läkemedel vid behandling av en rad olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd. Framför allt hjälper näringstillskottet patienten att snabbt återfå sina krafter vilket ger ett starkare försvar mot sjukdomen.

Läs mer

Medicinsk nutrition

Medicinsk nutrition ses idag som en mycket användbar och ibland helt avgörande del inom sjukvården. Den är inte avsedd som botemedel mot sjukdomar, men används av läkare och dietister som ett komplement till traditionell medicinering och som ett redskap för att stärka patientens förmåga att kämpa mot sjukdomen.

Läs mer

Forskning

Nutricias innovativa produkter är ett resultat av banbrytande forskning inom nutrition och hälso- och sjukvård. Produkter som bevisligen förbättrar patienternas hälsa och livskvalitet.

Läs mer