Skip to Navigation

Medicinsk nutrition

Medicinsk nutrition ses idag som en mycket användbar och ibland helt avgörande del inom sjukvården. Den är inte avsedd som botemedel mot sjukdomar, men används av läkare och dietister som ett komplement till traditionell medicinering och som ett redskap för att stärka patientens förmåga att kämpa mot sjukdomen.

Många sjukdomstillstånd blir lättare att hantera om patienten får en skräddarsydd diet. I vissa fall kan bristande aptit bero på rent fysiska orsaker, som t.ex. hos strokepatienter som har svårigheter eller ibland inte klarar av att svälja. Problemen finns även hos små barn med neurologiska funktionshinder. Ibland kan problemet med otillräckligt näringsintag helt enkelt vara orsakat av minskad aptit, vilket är vanligt hos cancerpatienter eller äldre. I de här fallen kan medicinsk nutrition vara till stor hjälp.

I särskilda fall, t.ex. hos spädbarn med svår mjölkallergi eller patienter med ovanliga medfödda ämnesomsättningsrubbningar, kan rätt sorts diet vara livsavgörande. Ett hypoallergent preparat kan vara det enda sättet att råda bot på de plågsamma symtom som mjölkallergi hos spädbarn medför. För patienter med PKU (Fenylketonuri) eller MSUD (Maple syrup urine disease) kan en specifik aminosyrabaserad näringsprodukt vara nyckeln till rätt metabolisk balans under en hel livstid.

Oavsett om det handlar om att bekämpa undernäring eller att ge mer specialiserad vård till patienter med t.ex. diabetes, sarkopeni, KOL eller decubitus – eller t.o.m. neurologiska problem – kan medicinsk nutrition vara ett alternativ som förbättrar patientens livskvalitet.