Skip to Navigation

Forskning

About Nutricia - Expertise

Nutricias innovativa produkter är ett resultat av banbrytande forskning inom nutrition och hälso- och sjukvård. Produkter som bevisligen förbättrar patienternas hälsa och livskvalitet.

Forskning och innovation

Nutricias innovativa produkter är ett resultat av banbrytande forskning inom nutrition och hälso- och sjukvård. Produkter som bevisligen förbättrar patienternas hälsa och livskvalitet.

Läs mer

Vår senaste forskning

Från understödjande till behandlande nutrition – den medicinska nutritionens framtid.

Vår forskning bygger på vår expertis inom understödjande nutrition, men utvecklingen går alltmer i riktning mot nutritionsprodukter som medicinsk behandling. Förutom specialdieter för behandling av undernärda patienter vill vi utveckla nutrition som riktar sig mot sjukdomssymtom, minskar risken för komplikationer eller t.o.m. fördröjer sjukdomsförlopp.

Läs mer

Fakta & siffror

På Danones forsknings- och utvecklingsavdelningar arbetar 1250 forskare. Fler än 590 forskare och ett 60-tal läkare ägnar sig uteslutande åt medicinsk nutrition och nutrition för spädbarn.

Läs mer