Skip to Navigation

Fakta & siffror

På Danones forsknings- och utvecklingsavdelningar arbetar 1250 forskare. Fler än 590 forskare och ett 60-tal läkare ägnar sig uteslutande åt medicinsk nutrition och nutrition för spädbarn.

Företaget har ett omfattande nätverk av forskningspartners (500 vetenskapliga, kliniska och industriella samarbeten).

Under 2010 genomfördes sammanlagt 30 kliniska studier.

Viktiga forskningsområden inom medicinsk nutrition; ”gut biology” (bl.a. forskning kring nyttiga tarmbakterier), immunologi, neurovetenskap, muskelmetabolism, fysiologi, produktdesign, sensorisk vetenskap och klinisk forskning.