Skip to Navigation

Vår senaste forskning

Från understödjande till behandlande nutrition – den medicinska nutritionens framtid.

Vår forskning bygger på vår expertis inom understödjande nutrition, men utvecklingen går alltmer i riktning mot nutritionsprodukter som medicinsk behandling. Förutom specialdieter för behandling av undernärda patienter vill vi utveckla nutrition som riktar sig mot sjukdomssymtom, minskar risken för komplikationer eller t.o.m. fördröjer sjukdomsförlopp.

BEHANDLING AV ALZHEIMERS SJUKDOM

Vårt Alzheimer-projekt är ett exempel på hur vi utvidgat vår forskning. Vi har i en dryg 10-årsperiod utvecklat vår kompetens om näringsämnen och deras effekter på hjärnans funktioner. Ett flertal prekliniska studier i samarbete med ledande vetenskapliga experter har resulterat i ett produktkoncept för Alzheimerpatienter. Produkten innehåller en kombination av aktiva näringsämnen avsedda att understödja synapsbildningen i hjärnan. Omfattande kliniska prövningar pågår och resultaten av den första ”proof-of-concept”-studien visar förbättrat minne hos patienter med mild eller mycket mild Alzheimer. Denna nyhet kommer inom kort ut på marknaden under varumärket Souvenaid.

HJÄLP VID SVÄLJSVÅRIGHTER

Med produkten Nutilis har vi nyligen gjort betydande framsteg inom dysfagi. Nutilis är ett amylasresistent förtjockningsmedel för patienter med sväljsvårigheter. När man förtjockar vätska reduceras risken för att patienten sätter i halsen och man underlättar därigenom en säker sväljning. Utmaningen var att ge det stärkelsebaserade pulvret amylasresistenta egenskaper i munnen. Tack vare sina omfattande kunskaper om fysikalisk-kemiska och reologiska egenskaper hos hydrokolloider och deras interaktioner kunde Nutricias medicintekniker utveckla det nya konceptet. Tillförlitligheten hos Nutilis har fastställts i en complianceprövning och in vitro/in vivo-studier har visat att det blir lättare för patienten att ha kontroll över tuggan i munnen.

ATT MOTVERKA BRISTANDE APTIT

En av de större utmaningarna vad gäller vård av sjuka eller äldre patienter är att komma tillrätta med deras bristande aptit. Oförmågan att äta leder till brist på protein och slutligen undernäring. För att komma till rätta med problemet utvecklade vi ”Compact”-konceptet för vårt varumärke Fortimel. Vi erbjuder mer näring per ml än något annat kosttillägg – ett näringsmässigt komplett preparat med 12 g protein och 300 kcal i en 125 ml flaska.