Skip to Navigation

Nutrition och sjukdomar

Medicinsk nutrition kan användas som ett komplement till läkemedel vid behandling av en rad olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd. Framför allt hjälper näringstillskottet patienten att snabbt återfå sina krafter vilket ger ett starkare försvar mot sjukdomen.

Utvecklingen inom området nutritionsvetenskap går snabbt och det görs hela tiden nya upptäckter om hur den kan tillämpas inom sjukvårdens olika områden; dels riktad mot specifika sjukdomar och dels mot globala hälsoproblem. Forskningen kring nutrition har hittills varit framgångsrik och den fortsätter att göra nya upptäckter inom olika områden som immunitet/HIV och neurologi/hjärnfunktioner. De patienter som redan idag blir hjälpta av Nutricias produkter återfinns inom följande behandlingsområden: