Skip to Navigation

Det här är Nutricia

About Nutricia - Expertise
About Nutricia - History
About Nutricia - Nurse

Nutricia är ett företag med fokus på avancerad medicinsk nutrition för barn och vuxna som har svårt att äta vanlig mat eller få i sig tillräckligt med näring. Nutricia ingår i livsmedelskoncernen Danone.

Våra kosttillägg och sondnäringar används på sjukhus, vårdhem och andra vårdinrättningar på inrådan av dietist eller läkare. Våra kosttillägg säljs även på apotek.

Vi har ett nära samarbete med sjukvården; dietister, läkare, sjuksköterskor, sjukhus, apotek, myndigheter och patientorganisationer. Tack vare våra insatser, bland annat genom forskning och utveckling kring avancerad medicinsk nutrition och sjukdomsbehandling, har vårt varumärke ett gott renommé på marknaden.

Nutricia har ett unikt sortiment av näringsprodukter för speciella medicinska ändamål som kan användas i samband med behandling och för att förbättra patientens återhämtning. Många av våra produkter är kosttillägg för patienter som kan äta på normal väg. Vi har dessutom ett stort sortiment av sondnäringar och tillbehör för patienter på sjukhus, långvård eller vårdhem som inte kan få i sig mat på vanligt sätt. För många av dessa patienter innebär våra produkter förbättrad livskvalitet och i vissa fall är de helt nödvändiga för patientens överlevnad.

Vi arbetar ständigt med att utveckla nya produkter med vetenskapligt bevisad effekt. Kvaliteten säkerställs genom kliniska prövningar och samarbeten med de främsta inom vårt område. Vi samarbetar dessutom med sjukhus och andra institutioner för att bättre kunna förstå och utveckla den ekonomiska sidan av nutritionsområdet – det vill säga de kostnadsbesparingar som är ett resultat av bättre nutritionsstöd för patienten.