Skip to Navigation

Produktområden

About Nutricia - Nurse

Nutricias produkter för speciella medicinska ändamål kan delas in i fyra huvudkategorier:

VÅRD AV ÄLDRE: Nutricias sortiment av kosttillägg är framförallt avsett att reducera eller förhindra svår undernäring hos äldre, sköra patienter. Kosttillägg ingår även i vårt specialsortiment (sjukdomsspecifika kosttillägg) för patienter med till exempel diabetes och KOL (respiratorisk sjukdom) samt för cancerpatienter i alla åldrar.

UNDERSTÖDJANDE OCH KRITISK VÅRD: Med vårt breda urval av sondnäringar och tillbehör för säker administrering av intaget, kan alla patienter få hjälp, oavsett ålder och vårdmiljö. Nutricias sondnäringar används på intensivvårdsavdelningar, i perioperativ och palliativ vård samt av patienter som vårdas i hemmet.

PEDIATRISK VÅRD: Nutricia har ett mycket brett sortiment av produkter som används inom den pediatriska vården för att säkra en optimal tillväxt för spädbarn och små barn med fysiska eller neurologiska funktionshinder. Vi kan även bidra med säkra, komplexa, aminosyrabaserade näringsprodukter för barn med svår mjölkallergi.
 
METABOL KONTROLL: Människor med en medfödd metabolisk sjukdom kan leva ett aktivt och normalt liv under förutsättning att diagnosen ställs tidigt (vid födseln eller strax efter) och att en strikt diet följs livet ut. Nutricias omfattande sortiment för metabol kontroll är utformat för att kunna tillgodose varje patients individuella behov, oavsett hur ovanligt sjukdomstillståndet är, samt att underlätta för patienter som genomgår svåra behandlingar.