Skip to Navigation

Vår historia

About Nutricia - History

Nutricia har en anrik historia som går tillbaka över 100 år. Företaget grundades i Zoetermeer i Nederländerna och specialiserade sig ursprungligen på modersmjölksersättning till spädbarn. 

1905 utvecklade Nutricia det revolutionerande konceptet specialiserad medicinsk nutrition och inledde tillverkning av specialiserade dietprodukter såsom laktosfri mjölk för diabetiker och jodberikad mjölk för personer med struma.

I modern tid har Nutricia fokuserat ännu mer intensivt på utvecklingen av forskningsbaserade nutritionsprodukter. 1946 öppnades företagets första egna forskningsavdelning. 1950 anställde Nutricia dietister för att bistå läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal med expertrådgivning. 1960-talets vetenskapliga framsteg innebar en utveckling av näringsprodukter för speciella medicinska ändamål med produkter för sjukhus och introduceringen av Nutri 2000 – en komplett nutritionslösning för kroniskt sjuka med grava ätsvårigheter.

På 90-talet förvärvade Nutricia de specialiserade företagen SHS International (Storbritannien) och Milupa (Tyskland) och fick på så sätt tillgång till ny expertis inom områden som medfödda metabola sjukdomar och svår mjölkallergi. Tillsammans med det brittiska barnmatsföretaget Cow & Gate ingår dessa företag i paraplyorganisationen Numico. När Numico förvärvades av Danone 2007 delades Numicos verksamheter upp i två snabbt växande avdelningar – Danone Baby Nutrition och Nutricia Advanced Medical Nutrition. Nutricia är Danones mest specialiserade forskningsavdelning och fokuserar på hälso- och sjukvård och den hjälp som nutrition kan bidra med till patienter och deras vårdgivare världen över.