Skip to Navigation

Vår vision och filosofi

About Nutricia

Nutricias vision är att leda utvecklingen och bana väg för användandet av avancerad medicinsk nutrition inom sjukdomsbehandling och på så sätt utveckla och uppnå Danones vision: ”Hälsa genom mat till så många som möjligt”. Nutricia är sedan 2007 en specialiserad avdelning inom den internationella livsmedelskoncernen Danone.

Nutricia är pionjärer inom avancerad medicinsk nutrition i Europa och vår verksamhet växer snabbt i hela världen. Vi har utvecklat ett brett sortiment av näringsprodukter för speciella medicinska ändamål och vår ambition är att kunna erbjuda lösningar och tjänster i alla sammanhang där det visar sig att nutrition kan vara till hjälp för patienten. Genom samarbeten med läkare, dietister och specialister inom hälsovård och vårdgivare försöker vi hitta en väg att hjälpa människor till snabbare tillfrisknande och ökad självständighet och livskvalitet.

De produkter som tagits fram av våra forskningsteam har länge använts som hjälp till människor som inte kan äta, som har brist på vissa näringsämnen eller som har andra särskilda näringsbehov. Dagens kliniska nutrition kan även stödja behandlingen av vissa sjukdomar, eller till och med fördröja sjukdomens progression. Vår ambition är att kunna tillhandahålla nutritionsprodukter med bevisat goda effekter som en integrerad del i sjukdomsbehandlingen.