Skip to Navigation

Vårt sociala ansvar

Vår verksamhet handlar om att erbjuda specialiserad livsviktig nutrition för de svagaste i samhället. För oss är det av högsta prioritet att alltid kunna garantera våra kunder säkra produkter och tjänster av hög kvalitet.

Som en del av det globala och världsomspännande företaget Danone är vi medvetna om att vårt agerande kan ha stor inverkan både på individen och på det lokala samhället. Därför är vi noggranna med att definiera och kommunicera vårt sociala ansvar, som inbegriper viktiga områden såsom miljöpåverkan, mångfald, samhällsansvar, patientstöd och företagsetik.