Skip to Navigation

Ketogen kost

Ketogen kost banner

Ketogen kost

Som en del av Nutricias verksamhet inom avancerad klinisk nutrition ingår även vårt arbete med Ketogen Diet och Modifierad Atkins Diet. En behandling för framförallt terapiresistent epilepsi men även vissa andra sjukdomar och tillstånd så som ex.vis GLUT 1 brist och pyruvatdehydrogenasbrist.

Beställning av produkter

Beställning av specialprodukter och produkter för medfödda metabola sjukdomar kan göras via e-post: order.amnse@nutricia.com

Tel: 08-24 15 30 (knappval 1) (Öppet vardagar 8.00-16.30)

Fax: 019-766 23 30

 

Förskrivning
Samtliga produkter går att köpa utan recept men för att få produkten rabatterad gäller följande:

  • Produkterna för ketogen kost förskrivs till barn och ungdomar <16 år med licens och recept för högkostnadsskydd.  För ungdomar >16 år och vuxna varierar reglerna vid förskrivning mellan olika landsting.

Information kring licensförskrivning hittar du Läkemedelsverkets hemsida.