Skip to Navigation

Hur fungerar Flocare?

Flocare är varumärket för alla tillbehör som behövs för att administrera sondnäring säkert, hygieniskt och noggrant. Det breda sortimentet erbjuder nutritionspump (Flocare Infinity), aggregat, containrar, bolussprutor, sonder och adaptrar.

Användning

Bestäm infartsväg

 • Magsäcken – hos patienter med normal motilitet i magsäcken, utan risk för aspiration
 • Duodenum – hos patienter med normal motilitet i magsäcken, med viss risk för aspiration
 • Jejunum – hos patienter med nedsatt motilitet i magen, med betydande risk för aspiration

Flocare-sortimentet för sonder

 • Nasogastriska sonder - för infart i magsäck
 • Berngmark-sond - för infart i jejunum 

 

Bestäm hur länge näringen ska tillföras

 • Kort period (< 1 vecka) – använd nasogastrisk sond
 • Medellång period (1–6 veckor) – använd nasogastrisk sond
 • Lång period (>6 veckor) – använd PEG/knapp

 

Bestäm metod för att tillföra sondnäringen

 • Pumpmatning – användning av nutritionspump för att tillföra näringen säkert, hygieniskt och med stor precision.
 • Gravitationsmatning – upphängning av näringen och anslutning av sonden till förpackningen med hjälp av ett droppaggregat när pump inte används.
 • Matning med sondspruta – näringen administreras från förpackningen till sprutan och tillförs sedan direkt i sonden.

Flocar-sortimentet för pumpmatning

 • Flocare Infinity nutritionspump är marknadens minsta och lättaste pump som även går att tvätta under rinnande vatten.
 • Flocare pumpaggregat finns i tre varianter, ett för använding av Nutrison sondnäringar, ett för mobil användning samt ett universalaggregat.
 • Flocare Infinity Go Bag är en ryggsäck som kan användas när man på ett enkelt sätt vill bära med sig sin pump. Tillhörande stativ ingår.

Flocare -sortimentet för graviationsmatning

 • Flocare droppaggreat är en enkel lösning för de patienter som inte behöver nutritionspump.

Flocare-sortimentet för bolusmatning

 • Flocare ENFit sprutor finns i tre storlekar, 10,20 och 60 ml.
 • Flocare ENFit bolusadapter är avsedd för sondmatning med spruta som möjliggör en enkel administrering av sondmaten utan spill.
   

Bestäm vilken sondnäring som skall användas

Läs mer om: Nutricias sondnäringar

För tillförsel av vatten och egenblandade näringar finns Flocare container, 500 ml och 1000 ml.

 

Utbildning om Flocare Infinity nutritionspump

Klicka på länken www.nutriciaflocare.com för att gå igenom ett utbildningsprogram om pumpen. Det finns flera språk att välja på, inklusive svenska.

 

Nedan finns en instruktionsfilm på engelska: