Skip to Navigation

Vanliga frågor

Här får du svaret på de vanligaste frågorna om Flocare-sortimentet. Har du en fråga som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta info@nutricia.se eller ringa vår kundsupport på 08-24 15 30

Hur gör jag för att beställa Flocare Infinity nutritionspump?

Vid beställning av Flocare Infinity kontakta Nordic Service Group.
Tel. 08-515 101 88
e-post: info.se@nordicservicegroup.com

Vem kontaktar jag om pumpen gått sönder?

Om din pump gått sönder kontaktas vår servicepartner Nordic Service Group.
Tel. 08-515 101 88
e-post: info.se@nordicservicegroup.com

Kan man värma Flocare container i micron?

Nej, Flocare container är inte avsedd att användas i microvågsugn eftersom uppvärmningstemperaturen kan bli för hög och då riskerar containern att smälta.

Vilka Flocare-produkter är engångsmaterial?

Flocare aggregat,  Flocare adaptrar, Flocare ENFit-sprutor och Flocare containrar är avsedda för engångsbruk.
 

Varför är Flocare aggregat engångsmaterial?

Flocare aggregat är engångsmaterial, vid byte av sondnäringsförpackning skall nytt aggregat användas.


Ur Socialstyrelsens ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” - april, 2006
”Aggregat för sondmatning är sterila engångsprodukter. De går inte att rengöra och får inte återanvändas. Vid kontinuerlig tillförsel bör aggregatet bytas minst en gång per dygn.”


Ur Vårdhandboken – 2010-02-02
”Sondmatningsaggregat är sterilt engångsmaterial och byts efter varje matningstillfälle. Vid kontinuerlig näringstillförsel byts sondmatningsaggregatet minst en gång per dygn.”

Hur lång är liggtiden för Flocare nasogastriska sonder?

Liggtiden för Flocare nasogastriska sonder är 42 dygn, dvs 6 veckor.

Hur stor precision har Flocare Infinity och hur exakt är den jämfört med andra pumpar?

Flocare Infinity har en precision som motsvarar +/- 5 %.

Innehåller plasten i Flocares nasogastriska sonder ftalater?

Nutricia sätter alltid patienternas säkerhet i första rummet, därför använder vi inte ftalater i vår utrustning för nutritionsbehandling.

Jag ser att ni erbjuder Flocare Nasogastrisk sond CH8. Vad är CH8?

CH är förkortningen för ”charrière”. En charrière = 1/3 millimeter. Denna franska måttenhet används för att mäta diametern på sonder och annan medicinsk utrustning.

Kan Flocare Infinity-pump användas i vilket läge som helst, även då den inte används med droppställ?

Ja. Om den används tillsammans med sondnäringsförpackningar från Nutricia och ett Flocare-aggregat behövs ingen droppställning för Flocare Infinity-pumpen. Detta beror på att pumpningssystemet inte är beroende av luft och därmed kan pumpa näringen från näringspacken oavsett placering och läge. Om någon annan förpackning än Nutricia Pack används behövs dock en droppställning.

Kan jag låsa pumpen för att förhindra manipulering?

Ja. I läget ”Set-Up” kan du låsa det matningsprogram du ställt in.