Skip to Navigation

Medfödda metabola sjukdomar

Medfödda metabola sjukdomar

Här finner du Nutricias produkter för övriga medfödda metabola sjukdomar. Dessa typer av sjukdomar hittar man i den nyföddhetsscreening som idag görs. MSUD, Tyrosinemi, Metylmalonsyraemi, Propionsyraemi, Homocystinuri, Ureacykeldefekter och Glutarsyrauri är exempel på dessa. Nedan finner du kort information om olika proteinersättningar som används vid en del av dessa sjukdomar. För mer ingående information kring produkterna är du välkommen att ringa 070-662 28 86 eller 08-24 15 30.

Sortimentsguiden för Specialprodukter ger en överblick över några av våra specialprodukter. Behöver du mer ingående information om en specialprodukt är du välkommen att kontakta oss på Nutricia, så hjälper vi till.

Proteinersättningar vid medfödda metabola sjukdomar

Beställningsmall Specialprodukter och produkter för medfödda metabol sjukdomar (PDF)

För licensansökan, vänligen se Läkemdelsverkets hemsida eller klicka här