Skip to Navigation

Medicinska tillstånd

Som en del av Nutricias verksamhet inom avancerad klinisk nutrition ingår vårt arbete med medfödda metabola sjukdomar. Vår vision är att vara ledande inom detta område och kunna erbjuda livslång och trygg hjälp till människor med metabola sjukdomar. Nutricia erbjuder en rad näringsprodukter nödvändiga i behandlingen av olika medfödda metabola sjukdomar.

PKU-kokboken har tagit fram i samarbete mellan Nutricia och DIMMS (Dietister Inom Medfödda Metabola Sjukdomar). Den har tryckt om och uppdaterats 2013 och kan beställas genom lena.tanndal@nutricia.com.


Filmen om PKU, ”Vad är PKU”. En film som beskriver hur det är att leva med PKU (Fenylketonuri). En film att användas i undervisning för alla som har ett intresse för eller på något sätt kommer i kontakt med personer med PKU. Filmen kan beställas genom lena.tanndal@nutricia.com . 50 kr som filmen kostar går oavkortat till PKU föreningen.

Fenylketonuri, PKU

Fenylketonuri kallas också PKU eller Föllings sjukdom och beror på felaktig uppbyggnad eller brist på fenylalaninhydroxylas, ett enzym som omvandlar aminosyran fenylalanin till tyrosin. Vid fenylketonuri ansamlas fenylalanin i blodet och skadar hjärnan.

Läs mer

Ketogen Diet KD och Modifierad Atkins Diet MAD

Som en del av Nutricias verksamhet inom avancerad klinisk nutrition ingår även vårt arbete med Ketogen Diet och Modifierad Atkins Diet. En behandling för framförallt terapiresistent epilepsi men även vissa andra sjukdomar och tillstånd.

Läs mer

Övriga medfödda metabola sjukdomar

Med metabola sjukdomar menas sjukdomar med ett medfött fel på ämnesomsättningen vilket kan medföra mer eller mindre allvarliga tillstånd hos den drabbade. Dessa sjukdomar upptäcks idag vanligtvis vid den screening som nyfödda genomgår.

Läs mer