Skip to Navigation

Nutrition för vuxna och äldre

Fortimel, Calogen, Nutilis och sjukdomsspecifika kosttillägg är produkter som är anpassade för vuxna och äldre som har ett behov av extra energi.

Fortimel

Fortimel

Fortimel erbjuder ett stort sortiment av drickfärdiga kosttillägg för att effektivt effektivt öka näringsintaget hos patienterna. Alla Fortimelprodukter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och används i samråd med läkare eller dietist. Många kan tas som enda näringskälla, medan andra är avsedda som ett komplement till en normal kost.

Läs mer

Calogen

Calogen

När vanlig mat inte går ner och kostillägg inte räcker till är det viktigt att kompensera energiintaget med någonting extra.

Läs mer

Cubitan

Cubitan

Cubitan är ett kosttillägg speciellt framtaget för nutritionsbehandling av trycksår.

Läs mer

Övriga sjukdomsspecifika kosttillägg

Övriga sjukdomsspecifika kosttillägg

Våra sjukdomsspecifika kosttillägg är anpassade för individuella behov vid specifika sjukdomsbilder. För diabetespatienter finns Diasip som ger en långsammare blodsockerkurva, Respifor är utformad för kostbehandling av KOL och de två varianterna av Renilon riktar sig till patienter med njursjukdom.

Läs mer

Nutilis

Nutilis

Genom att använda Nutilis kan dysfagipatienter på ett effektivt sätt få i sig näring och vätska. I sortimentet av lättanvända produkter finns förtjockande pulver och färdigförtjockade kosttillägg. Samtliga Nutilis-produkter är amylasresistenta vilket ger en säkrare sväljning.

Läs mer

Souvenaid

Souvenaid

Souvenaid är en nutritionsterapi för patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Souvenaid har en kliniskt dokumenterad minnesförbättrande effekt hos patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom och tillför en unik kombination av näringsämnen som främjar synapsformationen. Souvenaid intas som dryck en gång om dagen.

Läs mer