Skip to Navigation

Medicinsk nutrition och cancervård

Nutritionsproblematik vid cancer

Vid cancer är det vanligt förekommande med ett otillräckligt näringsintag vilket i sin tur kan leda till viktminskning.Mer än 50% av alla cancerpatienter upplever viktminskning vid diagnos och hos många patienter fortsätter näringsstatusen att försämras under och efter behandling.2

En cancerdiagnos är en livsförändrande händelse för både patienten och dess anhöriga.

Anledningarna till viktminskning kan vara många och bero på psykologiska och/eller fysiologiska orsaker. Psykologiska faktorer, såsom oro eller nedstämdhet, eller fysiologiska begränsningar som till exempel illamående eller smakförändringar kan leda till ett minskat matintag. Även metabola förändringar orsakade av sjukdomen och/eller dess behandling kan leda till viktminskning.1

Nutritionens roll

Begränsad viktförlust hos cancerpatienter är kopplat till längre överlevnad.Undernäring vid cancer är förknippad med försämrad funktionsnivå, minskad livskvalitet, ökad morbiditet och försämrad respons på kemoterapi.2


Målet med kostbehandling vid cancer är bland annat att1:

· Bibehålla eller förbättra matintaget

· Bevara muskelmassa och funktionsnivå

· Minska risken för att behöva avbryta eller reducera planerad cancerbehandling

· Förbättra livskvaliteten

Vid cancer kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med energi och protein via vanlig mat och det kan därför vara nödvändigt att komplettera maten med medicinsk nutrition i form av näringsdrycker1.

 

På Nutricia strävar vi efter att vara med under hela sjukdomstiden för att kunna stödja patient, anhöriga och sjukvårdspersonal. Detta för att kunna hjälpa till med att bidra till en bättre livskvalitet.

 

Fortimel Compact  och Fortimel Compact Protein är ett kompakt, mjölkbaserat kosttillägg med högt proteininnehåll som ger mycket energi i liten volym.

Läs mer om Fortimel Compact och Fortmel Compact Protein här

 

 

Lär dig mer om hur Nutricia undersöker möjligheter att förbättra resultat för cancerpatienter som väntar på behandling, är under behandling eller återhämtar sig från behandling

 

 

 

Läs gärna ESPENS Guidelines om nutrition vid cancer

 

 

 

 

 

 

1 Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017; 36(1):11-48
2 Stratton RJ et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
3 Martin L, et al. Diagnostic criteria for the classification of cancer-associated weightloss. J Clin Oncol. 2015 Jan 1;33(1):90-9