Skip to Navigation
Dysphagia Content Overview

Med dysfagi avses alla former av tugg- och sväljsvårigheter där patienten har problem att svälja maten på ett säkert sätt. Dysfagi är vanligt förekommande vid en rad olika sjukdomstillstånd och kan leda till aspiration, uttorkning och undernäring.

Vad är dysfagi?

Med dysfagi avses alla former av tugg- och sväljsvårigheter där patienten har problem att svälja maten på ett säkert sätt. Dysfagi är vanligt förekommande vid olika sjukdomstillstånd och kan orsakas av både fysiska och psykiska sjukdomar.

Läs mer

Konsekvenser

Dysfagi påverkar patientens livskvalitet mycket negativt och kan även vara livshotande. Patienter med dysfagi löper stor risk för att sätta i halsen, bli uttorkade och undernärda [2,5,6]

Läs mer

Behandling av dysfagi

Vid behandling av dysfagi behövs involvering av specialister inom olika områden. Det finns olika former av behandling beroende på graden av dysfagi eller vilken den underliggande sjukdomen är. Man kan ge medicinsk eller kirurgisk behandling och/eller beteendebehandling [1].

Läs mer

Bibehållen viskositet

För personer med sväljsvårigheter är det viktigt att förtjockad mat och dryck behåller sin konsistens i munnen genom hela sväljprocessen..

Läs mer