Skip to Navigation

Övriga sjukdomsspecifika kosttillägg

Sjukdomsspecifika New

Diasip, FortiCare, Respifor och Renilon är kostillägg speciellt utformade att användas vid olika sjukdomstillstånd som diabetes, cancer, KOL eller njursjukdom.

Trycksår, njursjukdom eller KOL.

Renilon och Respifor är några av våra sjukdomsspecifika kosttillägg anpassade för individuella behov vid specifika sjukdomsbilder. 

Här kan du läsa mer om våra produkter