Skip to Navigation

Skörhet och sjukdomsrelaterad undernäring

Content Overview Malnutrition

Sjukdomsrelaterad undernäring är en dold ”epidemi” som främst ökar bland bräckliga äldre på sjukhus och inom äldrevården. Medicinsk nutrition kan användas som ett komplement till läkemedel vid behandling av en rad olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd. Framför allt hjälper näringstillskottet patienten att snabbt återfå sina krafter vilket ger ett starkare försvar mot sjukdomen. De patienter som redan idag blir hjälpta av Nutricias produkter för vuxna och äldre återfinns exempelvis inom sjukdomsområden som cancer, geriatrisk malnutrition, diabetes, dysfagi, njursvikt, decubitus/trycksår, KOL/respiratorisk sjukdom.

Skörhet och undernäring

Skörhet är ett numera vedertaget begrepp och betecknas som ett geriatriskt sjukdomstillstånd[1] med allvarliga hälsorisker. På grund av nedsatt fysiskt försvar löper äldre, sköra patienter större risk att drabbas av handikapp, sjukdom, förlängda sjukhusvistelser eller för tidig död om de utsätts för stress[2].

Läs mer

Bakgrund till undernäring

Sjukdomsrelaterad undernäring är en dold ”epidemi” och ett växande problem i dagens samhälle. Förekomsten av undernäring uppskattas till mellan 25–30 % av patienterna på sjukhus och vårdhem[5] och bland äldre, sköra patienter.

Läs mer

Kosttillägg fyller en viktig funktion

Kosttillägg är näringsrika flytande, halvfasta eller pulverbaserade produkter som innehåller energi, protein, vitaminer och mineraler och ökar näringsintaget [17].

Läs mer