Skip to Navigation

Infatrini Peptisorb

Infatrini Peptisorb är en näringsmässigt komplett, energirik spädbarnsnäring baserad på extensivt hydrolyserat protein, avsedd för små barn med toleransproblem. Det är en färdigblandad näring som är speciellt framtagen för spädbarn (från första levnadsveckan upp till 18 månader eller 9 kg) med gastrointestinal intolerans och tillväxthämning eller för de barn som riskerar att drabbas av tillväxtstörningar.

Klicka här för att läsa om Infatrini Peptisorb - Hjälp att komma i kapp PATIENTFALL