Skip to Navigation

Pediatrisk nutrition

Ibland innebär olika sjukdomar och tillstånd hos barn och spädbarn ett behov av extra näring eller speciellt anpassad näring. Läs mer om olika sjukdomar och tillstånd som kan vara relaterade till ett behov av nutrition.

Komjölksproteinallergi

Komjölksproteinallergi

Komjölksproteinallergi är en immunologisk reaktion mot komjölksprotein.

Komjölksproteinallergi yttrar sig i en rad olika symtom som vanligen påverkar luftvägarna (t.ex. nysande, väsande andning), huden (t.ex. hudutslag, eksem) och mag-tarmkanalen (t.ex. kräkningar, diarré, förstoppning).

Läs mer

Maldigestion / malabsorption

Maldigestion / malabsorption

Maldigestion innebär nedsatt matspjälkning i tunntarmen, medan malabsorption är oförmågan att absorbera de spjälkade näringsämnena [1].

Läs mer

Cystisk fibros

Cystisk fibros

Cystisk fibros är en livshotande ärftlig sjukdom innebär att det slem som finns på kroppen slemhinnor är segare än normalt. Följderna  av detta är bl. a. försämrad lungfunktion och svårigheter att tillgodogöra sig fett pga. brist på bukspottkörtelenzym [1].

Läs mer

Neurologisk funktionsnedsättning

Neurologisk funktionsnedsättning

Utvecklingsrelaterade neurologiska funktionsnedsättningar är en blandad grupp kroniska sjukdomar som kan börja under utvecklingsprocessen (inklusive befruktning, födelse och tillväxtperioder). De varar livet ut och kan innefatta tillstånd som autism, cerebral pares, Downs syndrom, epilepsi, multipel skleros, Retts syndrom etc. [1]. Cerebral pares är den vanligaste orsaken till fysisk funktionsnedsättning i barndomen och förekommer hos 2–3 av 1 000 barn [2, 3].

Läs mer

Cancer

Cancer

Cancer är en stor, heterogen grupp sjukdomar som kännetecknas av att en grupp celler uppvisar en okontrollerad tillväxt, invaderar och förstör intilliggande vävnad, samt ofta metastaserar, dvs. sprider tumörceller till andra delar av kroppen [1].

Läs mer

Hämmad tillväxt / undernäring

Hämmad tillväxt / undernäring

Hämmad tillväxt (failure to thrive) kan uppkomma under barndomen. Det definieras som mindre tillväxt än vad som är lämpligt för ett barns ålder och kön [1].

Läs mer

Andra medicinska tillstånd

Andra medicinska tillstånd

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), kritisk vård, medfödd hjärtsjukdom (CHD) eller korttarmssyndrom (SBS) är tillstånd som också kan leda till speciella näringsbehov.

Läs mer