Skip to Navigation

Andra medicinska tillstånd

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), kritisk vård, medfödd hjärtsjukdom (CHD) eller korttarmssyndrom (SBS) är tillstånd som också kan leda till speciella näringsbehov.

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Inflammatoriska tarmsjukdomar, (IBD, Inflammatory Bowel Disease), såsom Crohns sjukdom, ulcerös eller annan kolit, fortsätter att vara en vanlig orsak till sjukdomar som påverkar barns livskvalitet. Crohn’s sjukdom tenderar att uppträda hos äldre barn och unga vuxna med ytterligare en toppincidens vid 50–70-årsåldern, men den kan förekomma i alla åldrar [1, 2]. Mellan 400 000 och 600 000 människor i Nordamerika lider av Crohn’s sjukdom [3]. Den uppskattade prevalensen för norra Europa har varierat mellan 27 och 48 fall per 100 000 [4]. Ulcerös kolit förekommer hos 35–100 individer per 100 000 i USA [5, 6].

Läs mer

Kritisk vård

En betydande andel av alla kritiskt sjuka barn som är intagna på pediatriska intensivvårdsavdelningar uppvisar näringsbrist. Undernärda sjukhuspatienter har fler komplikationer, längre sjukhusvistelser, högre dödlighet och högre sjukhuskostnader [1].

Läs mer

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom (CHD, Congenital Heart Disease) är en medfödd defekt i hjärtats struktur och dess stora blodkärl [1]. Tillväxten äventyras ofta hos barn med CHD. Missbildningar av hjärtat orsakar undernäring som kan variera från mild undernäring till allvarligt hämmad tillväxt (failure to thrive).  Undernäring kan då avsevärt undergräva resultatet av korrektiv kirurgi och postoperativ återhämtning.

Läs mer

Korttarmssyndrom

Korttarmssyndrom (SBS, Short Bowel Syndrome) är en följd av omfattande tunntarmsresektion som leder till allvarlig malabsorption av näringsämnen på grund av förlust av mukosal yta [1]. Det uppkommer efter kirurgiska ingrepp för nekrotiserande enterokolit, tarmvred, akut ischemisk skada, Hirschsprungs sjukdom och andra tillstånd som involverar tunntarmen [1].

Läs mer