Skip to Navigation

Cancer är en stor, heterogen grupp sjukdomar som kännetecknas av att en grupp celler uppvisar en okontrollerad tillväxt, invaderar och förstör intilliggande vävnad, samt ofta metastaserar, dvs. sprider tumörceller till andra delar av kroppen [1].

Undernäring hos pediatriska onkologpatienter är ofta relaterad till sjukdomens lokalisering och omfattning samt komplikationer av behandlingen [2–5]. Det finns flera orsaker som kan bidra till utveckling av undernäring hos patienter med cancer, som minskat födointag, malabsorption, metaboliska störningar och onormal inflammatorisk respons [6].

Studier visar att barn med cancer som är undernärda löper större risk att utveckla kemoterapiförgiftning, oftare får infektioner och tål kemoterapi (cytostatika) sämre jämfört med barn som har en god näringsstatus [7–9]. Vuxna cancerpatienter som tappat vikt visade en kortare överlevnad än de utan viktförlust [10].

Därför är målet med näringsbehandling vid cancer att förbättra funktion och utfall genom att [11]:

 • förhindra och behandla undernäring
 • förbättra anti-tumöreffekter av behandlingen
 • reducera skadliga effekter av anti-tumörbehandlingar
 • förbättra livskvaliteten

ESPEN:s (The European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) riktlinjer för näringsbehandling vid cancer uppger att enteral nutrition i form av orala näringstillskott eller sondmatning bör inledas om undernäring redan kan konstateras eller om födointaget minskas markant under mer än 7–10 dagar [11].

Referenser:

 1. From Wikipedia, the free encyclopedia 2001-07-18.
 2. Novy MA, Saavedra JM. Nutrition therapy for pediatric cancer patients. Top Clin Nutr 1997;12:16-25.
 3. Bechard LJ, Adiv OE, Jaksic T, et al. In: Pizzo P, Poplack DG, eds. Principles and Practice of Pediatric oncology. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2002:1285-1300.
 4. Reilly JJ, Weir J, McColl JH, et al. Prevalence of protein-energy malnutrition at diagnosis in children with acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;29:194-7.
 5. Elhasid R, Laor A, Lischinsky S, et al. Nutritional status of children with solid tumors. Cancer 1999;86:119-25.
 6. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. CABI Publishing, Wallingford, 2003.
 7. Mauer AM, Burgess JB, Donaldson SS, et al. Special nutritional needs of children with malignancies: a review. J Parenter Enteral Nutr 1990;14:315-24.
 8. Sala A, Pencharz P, Barr RD. Children, cancer, and nutrition - a dynamic triangle in review. Cancer 2004;100:677-87.
 9. Ladas EJ, Sacks N, Meacham L, et al. A multidisciplinary review of nutrition considerations in the pediatric oncology population: a perspective from children's oncology group. Nutr Clin Pract 2005;20:377-93.
 10. Andreyev HJN, Norman AR, Oates J, et al. Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer 1998;34:503-9.
 11. Arends J,Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr 2006;25:245-59.