Skip to Navigation

Hämmad tillväxt / undernäring

Hämmad tillväxt (failure to thrive) kan uppkomma under barndomen. Det definieras som mindre tillväxt än vad som är lämpligt för ett barns ålder och kön [1].

Faltering growthHämmad tillväxt under barndomen kan orsakas av felnäring/undernäring (b) vilket vanligtvis är en konsekvens av sjukdom och/eller medicinska tillstånd. Barn med t.ex. brännskador, cystisk fibros, cancer, medfödd hjärtsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdom, neurologisk funktionsnedsättning, metabolisk stress, korttarmssyndrom m.m. riskerar hämmad tillväxt, men det kan också tillstöta under sjukhusvistelse. Studier visar att omkring 40% av alla sjuka barn riskerar undernäring, eftersom sjukdom ofta leder till otillräckligt näringsintag, ökat näringsbehov och/eller ökade näringsförluster [4].

Förutom hämmad tillväxt kan undernäring ha andra allvarliga kort- och långsiktiga konsekvenser för barns utveckling, såsom försenad utveckling, gastrointestinal dysfunktion, ökad risk för infektioner samt brister i kognitiv och social kompetens [5]. Screening för undernäring är därför viktigt för att försäkra sig om att dessa barn behandlas tidigt för att säkerställa optimal tillväxt och utveckling.

Det finns ingen enskild näringsbehandling som är tillämpbar på alla pediatriska patienter. Typen av kostbehandling beror på ålder, klinisk situation, hur tarmen fungerar, vad barnet klarar av att äta via munnen, aktivitetsnivå och tolerans hos barnet, liksom även på genomförbarhet. Möjliga kostbehandlingar inkluderar råd av dietist hur matintaget kan optimeras och vid behov tillägg av näringsdryck eller enteral sondmatning [5]. Målet för näringsstödet är att ge tillräckliga mängder energi och näringsämnen för optimal tillväxt och utveckling och samtidigt minska gastrointestinala symtom, stödja åldersadekvat ätbeteende och förbättra livskvaliteten [6–8].

Fotnoter

(b) Felnäring är definierat som det tillstånd som utvecklas när kroppen inte får rätt mängd av makro- och mikronäringsämnen som den behöver för att bibehålla friska vävnader och organfunktioner. Det förekommer hos människor som är antingen över- eller undernärda. Undernäring är en konsekvens av att konsumera för få essentiella näringsämnen, eller att använda eller uttömma dem snabbare än vad de kan ersättas, eller vid något fel i ämnesomsättningen som förhindrar kroppen från att tillgodogöra sig föda på rätt sätt. TheFreeDictionary by Farlex, Inc. (http: //www. thefreedictionary. com)

Referenser:

  1. Bithoney WG, Rathbun JM. Failure to thrive. In: Levine M, Carey W, Crocker A, Gross RT, eds. Developmental-behavioral pediatrics. WB Saunders, Philadelphia, PA,1983:557-72.
  2. Sullivan PB. Commentary: The epidemiology of failure-to-thrive in infants. Int J Epidemiol 2004;33:847-8.
  3. Blair PS, Drewett RF, Emmett PM, et al. Family, socioeconomic and prenatal factors associated with failure to thrive in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Int J Epidemiol 2004;33:839-47.
  4. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Cabi Publishing, UK, 2003
  5. Kleinman RE (ed). Failure to thrive. In: Pediatric Nutrition Handbook. Policy of the American Academy of Pediatrics. Elk Grove Village, 6th edition 2009:601.
  6. Joeckel RJ, Phillips SK. Overview of infant and pediatric formulas. Nutrition in Clinical Practice 2009;24:356-62.
  7. Marchand V, Baker SS, Baker RD. Enteral nutrition in the pediatric population. Gastrointest Endoscop Clin N Am 1998;8:669-703.
  8. Baker S. Enteral nutrition in pediatrics. In: Rombeau JL, Rolandelli RH (eds). Clinical Nutrition. Enteral and tube feeding. WB Saunders Company, Philadelphia,1997:349-67.