Skip to Navigation

Komjölksproteinallergi

Kuhmilchallergie Hero

Komjölksproteinallergi är en immunologisk reaktion mot komjölksprotein.

Komjölksproteinallergi yttrar sig i en rad olika symtom som vanligen påverkar luftvägarna (t.ex. nysande, väsande andning), huden (t.ex. hudutslag, eksem) och mag-tarmkanalen (t.ex. kräkningar, diarré, förstoppning).

Mer om komjölksproteinallergi

Komjölksproteinallergi klassificeras utifrån på vilket sätt immunförsvaret reagerar: IgE-medierade (direkta) eller cellmedierade/icke IgE-medierade (fördröjda) reaktioner. 

Läs mer

Kostbehandling vid komjölksproteinallergi

Spädbarn med bekräftad komjölksproteinallergi behandlas med strikt komjölksproteinfri kost6.

Läs mer

Information till föräldrar

Nutricia har utvecklat en hemsida för föräldrar till barn med komjölksproteinallergi. På Komjölksallergi.se finns information om symtom, hur diagnos ställs och behandling samt praktiska hjälpmedel och användbara online-verktyg. Besök gärna: www.komjölksallergi.se

Läs mer

Information till ammande mammor

Har du frågor och funderingar kring komjölksallergi vid amning? Ladda gärna ned vår broschyr "Mjölkfritt för ammande mammor" genom att klicka här

Läs mer