Skip to Navigation

Indikationer

Neocate-produkterna är livsmedel för speciella medicinska ändamål och används användas på inrådan av läkare eller dietist vid kostbehandling av komjölksproteinallergi, multipel födoämnesallergi och andra tillstånd som kräver en elementardiet.

 

Serumnivåer av mikronutrienter, speciellt fosfor bör monitoreras rutinmässigt när Neocate® används som primär eller enda näringskälla för patienter med komplex systemisk sjukdom som involverar flera diagnoser och tarmsjukdom*, särskilt i kombination med sondmatning och/eller en historik av prematuritet. Neocate®** används i samråd med medicinsk personal.

 

 

 

* En retrospektiv fallstudie identifierade patienter med aminosyralösning som total eller huvudsaklig nutrition med diagnoser från flera organsystem såsom kongenitala gastrointestinala anomalier och GI kirurgi (såsom nekrotiserande enterokolit, esofagal atresi, trakeoesofagal fistula);  neurologiska sjukdomar (såsom kramper, intraventrikulär hemorrage, hydrocephalus); sjukdom i andningsvägarna (såsom lungsjukdom, trakeostomi, aspiration); kongenital hjärtsjukdom; och andra systemiska tillstånd, ofta i samband med sondmatning och/eller en historik av prematuritet.

** Neocate ® är aminosyrabaserade ersättningar för kostbehandling av mjölkallergi, multipel födoämnesallergi och relaterade gastrointestinala och allergiska tillstånd där aminosyralösning är indikerat.