Skip to Navigation

Hur fungerar Neocate?

Neocate är ett åldersanpassat sortiment av aminosyrabaserade modersmjölksersättningar för barn 0 - ca 10 år. Proteinet består av 100% fria aminosyror, vilket minimerar risken för födoämnesrelaterade allergiska reaktioner. Neocate-produkterna är hypoallergena och helt fria från komjölk och är anpassade för barn med svår/komplicerad komjölksproteinallergi och multipel födoämnesallergi.

 

Sedan Neocate lanserades på 1980-talet har sortimentet utökats med flera produkter och innehållet har utvecklats och förbättrats löpande genom åren, i takt med att vår kunskap om födoämnesallergier och andra komplexa former av gastroenteropati ökat.

Utöver användningen av Neocate LCP, som är en modersmjölksersättning vid komplicerad/svår födoämnesallergi hos spädbarn har vi utvecklat ett helt sortiment anpassat efter barnens ålder. De olika produkterna i sortimentet uppfyller de varierande näringsbehoven för tillväxt och utveckling hos spädbarn och barn i åldrar upp till 10 år. Idag är Neocate en serie allergiprodukter som inkluderar allt från modersmjölksersättning (Neocate LCP), gröt/mellanmål (Neocate Spoon), kosttillägg/berikning (Neocate Active) till komplett näring/sondnäring (Neocate Advance).