Skip to Navigation

PKU

PKU

PKU

Som en del av Nutricias verksamhet inom avancerad klinisk nutrition ingår vårt arbete med produkterna vid fenylketonuri (PKU).  Vi vill vara, ”A trusted partner for life”, både för de med PKU och de dietister och läkare som är specialiserade på PKU.
Här nedan finner du information om produkter vid PKU. Saknar du någon information kring dessa produkter är du välkommen att ringa 070-662 28 86 eller 08-24 15 30.

Beställning av produkter

Beställning av specialprodukter och produkter för medfödda metabola sjukdomar kan göras via e-post: order.amnse@nutricia.com

Tel: 08-24 15 30 (knappval 1) (Öppet vardagar 8.00-16.30)

Fax: 019-766 23 30

Förskrivning
Samtliga produkter går att köpa utan recept men för att få produkten rabatterad gäller följande:

  • De flesta PKU produkterna är L-märkta, dvs förskrivningsbara på livsmedelsanvisning för barn <16 år.
  • De icke L-märkta produkterna förskrivs till barn och ungdomar <16 år med licens och recept för högkostnadsskydd.  För ungdomar >16 år och vuxna varierar reglerna vid förskrivning mellan olika landsting.
  • Västra Götaland har ett eget förskrivningssystem som gäller både barn och vuxna


Information kring licensförskrivning hittar du Läkemedelsverkets hemsida.

I vår ”Proteinersättningar vid medfödda metabola sjukdomar” kan du finna en sammanställning av våra PKU-produkter.