Skip to Navigation

Specialprodukter

Specialprodukter Banner

Specialprodukter
Nutricia har förutom våra sondnäringar, kosttillägg etc. ett unikt specialsortiment för många olika och mer sällan förekommande sjukdomar och tillstånd, såsom exempelvis njur-, lever- och epilepsisjukdomar.
Här nedan finner du information om dessa produkter.
Saknar du någon information kring dessa produkter är du välkommen att ringa 070-662 28 86 eller 08-24 15 30.

Beställning av produkter

Produkterna kan beställas av apotek och vårdavdelningar från Nutricia via webshopen, mail, tel eller fax.

Beställningsformulär:
Beställningsmall Specialprodukter och produkter för medfödda metabol sjukdomar (PDF)

Nutricia Webshop: www.nutricia.se/order
E-post: order@nutricia.se
Telefon: 08-24 15 30
Fax: 019-76 62 330

Förskrivning

Samtliga produkter går att köpa utan recept men för att få produkten rabatterad gäller följande:

  • Vissa av produkterna är L-märkta, dvs förskrivningsbara på livsmedels-anvisning för barn <16 år.
  • De icke L-märkta produkterna förskrivs till barn och ungdomar <16 år med licens och recept för högkostnadsskydd.  För ungdomar >16 år och vuxna varierar reglerna vid förskrivning mellan olika landsting.

Information kring licensförskrivning hittar du Läkemedelsverkets hemsida.

I vår Sortimentsguide för specialprodukter kan du finna en sammanställning av våra specialprodukter.

Ordinationsmall när man vill göra ett individuellt recept